Ponúkame Vám deratizáciu, dezinsekciu, dezinfekciu a upratovanie. Kontaktujte nás telefonicky +421 905 439 854 alebo e-mailom info@k-tride.sk.

O nás

Naša firma má dlhoročné skúsenosti s ničením všetkých hlodavcov a hmyzu. Pri výkone používame najnovšie technológie a prípravky, ktoré sú dostupné a povolené na slovenskom trhu.

Pri výkone používame najnovšie a najefektívnejšie prípravky, ktoré sú povolené Centrom pre chemické látky a prípravky. Samozrejmosťou v našej firme je poradenská činnosť a likvidácia uhynutých hlodavcov.

Služby

Deratizácia

Pod pojmom deratizácia rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov. Ide hlavne o rody patriace do čeľade myšovitej (potkan obyčajný, potkan čierny, myš domová) a hrabošovitej (hraboš poľný, hryzec vodný). Prítomnosť hlodavcov sa v budovách zistí podľa nájdeného trusu. Na základe identifikácie objaveného trusu hlodavcov použijeme rozličné druhy nástrah na ich ničenie. Deratizáciu je potrebné vykonávať pravidelne dvakrát do roka, na jar (1.4.-15.5.) a na jeseň (1.10.-15.11). Jarná deratizácia je dôležitá práve preto, že hlodavce sú po zime vyhladované a v snahe nájsť čo najviac potravy, sa snažia dostať čo najbližšie k zdrojom obživy. Jesenná deratizácia je dôležitá preto, že pred zimou si hlodavce hľadajú teplejšie miesta a vhodné úkryty na prezimovanie, aby mohli v pokoji prežiť tvrdšie podmienky, ktoré zima prináša.

Dezinsekcia

Nepríjemným spoločníkom v domácnosti môžu byť mravce, blchy, ploštice a švábovitý hmyz (rusy a šváby). Likvidácia tohto nežiadúceho hmyzu sa nazýva dezinsekcia. Pri zistení výskytu týchto nepríjemných spoločníkov je potrebné okamžite sa obrátiť na profesionálov, lokálne ošetrenie bytov sa míňa účinkom, pretože hmyz a článkonožce migrujú po celom vchode bytového domu. Používanie prípravkov predávaných v bežnej obchodnej sieti nemajú taký dlhodobý účinok, akým disponujú profesionálne prípravky na dezinsekciu.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je ničenie choroboplodných mikroorganizmov pomocou chemických látok schopných po určitej dobe pôsobenia likvidovať patogénne (choroboplodné) mikroorganizmy. Každej dezinfekcií musí predchádzať dôkladná mechanická očista za použitia detergentov (mydlá, saponáty), pretože veľmi pozitívne ovplyvňuje výsledok dezinfekcie. Dezinfekcia sa rozdeľuje na preventívnu(bežnú) alebo represívnu (likvidácia pôvodcu ochorenia v ohnisku výskytu nákazy). Dezinfekčné zásahy vykonávame s použitím schválených dezinfekčných prostriedkov.

Cenník

Deratizácia
Dezinsekcia
cena sa určuje podľa m2 ošetrenej plochy, cena za 1m2 začína od 0,10€.
Dezinfekcia
cena sa určuje podľa m2 ošetrenej plochy, cena za 1m2 začína od 0,10€.

Kontakt

K-TRIDE spol. s r. o.
František Kliment
Na Záhumní 888/19
900 51 Zohor
Tel: +421 905 439 854
Mail: info@k-tride.sk